Test2

Přemýšlíš o svém budoucím uplatnění v oblasti ADMINISTRATIVY?

Pokud ano, bude Tvoje kariérní cesta směřovat k pozicím jako jsou například:

 • Asistent/ka
 • Většina těchto pozic má společné:

  • vedení administrativní agendy, přípravu a zpracování základních formulářů nebo papírové dokumentace, která následně slouží dalším oddělením nebo zákazníkům,
  • starání se o organizační, provozní záležitosti, npař. organizace a příprava firemních jednání a zasedání,
  • pořizování zápisů z porad,
  • sledování a evidence veškeré příchozí a odchozí firemní korespondence,
  • vyřizování telefonátů, případně reklamací, připomínek a stížností,
  • obsluha kancelářské techniky: kopírování, tisk i faxování a zajišťování objednávek a evidence kancelářských potřeb,

  Abys byl/a atraktivním kandidátem bude Tvojí výhodou pokud:

  • Budeš umět na výborné úrovni minimálně jeden světový jazyk,
  • dokážeš pečlivě a samostatně řešit přidělené úkoly,

  Další kariérový růst:

  Vždy bude záležet na tom, jak se budeš snažit porozumět oblasti, ve které se bude pohybovat Tvůj nový zaměstnavatel a jak na sobě budeš dlouhodobě pracovat. Následně se Ti může začít otevírat cesta i k dalším pozicím jako například Asistent/ka manažera, či ředitele, Office manager, Účetní, Vedoucí projektů apod.

   

  Vše ale bude záležet na oboru a společnosti, kterou si pro start svojí kariéry vybereš…

  V případě, že Tě praxe v oblasti administrativy zaujala, dej nám o sobě vědět prostřednictvím formuláře níže.

  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Udělujete tímto souhlas společnosti BE ON TOP s.r.o., se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 176/31, Liberec I - Staré Město 460 01, IČ: 043 88 062, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C 36233 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto Vaše osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • adresa trvalého bydliště
  • datum narození
  • dosažené vzdělání
  • pracovní zkušenosti
  • e-mailová adresa
  • telefonní kontakt
  • osobní zájmy
  • ostatní dovednosti
  • údaj o absolvovaných kurzech, školeních, seminářích
  • údaj o získaných certifikátech

  Shora uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 3 měsíců.

  Shora uvedené osobní údaje Správce zpracovává za účelem:

  • zpracování osobních údajů v rámci poskytování služeb kariérového poradenství a činnosti personální agentury.
  • zpracování osobních údajů za účelem zprostředkování zaměstnání.

  Vámi poskytnuté osobní údaje Správce poskytuje fyzické nebo právnické osobě (dále jen „příjemce“) v rámci činnosti Správce jakožto personální agentury za účelem zprostředkování zaměstnání pro Vás.

  Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

  Vezměte prosím na vědomí, že máte právo:

  • vzít tento souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje Správce: BE ON TOP s.r.o., se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 176/31, Liberec I - Staré Město 460 01 nebo e-mailu na: info@beontop.cz
  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k Vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů,
  • požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů,
  • právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto osobní údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil ve stanovených případech,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Tímto udělujete svůj svobodný souhlas s tím, aby Správce zpracovával Vaše osobní údaje způsobem shora uvedeným a v souladu s výše uvedenými informacemi.