Přemýšlíš o svém budoucím uplatnění v oblasti IT ?

Pokud ano, bude Tvoje kariérní cesta směřovat k pozicím jako jsou například:

 • IT Administrátor
 • Web designer
 • IT Analytik
 • Tester
 • Developer
 • Většina těchto pozic má společné:

  • instalace a aktualizace systémů,
  • zajištění bezpečnosti dat,
  • řešení oprav a krizových situací,
  • vedení uživatelské dokumentace,
  • zpracovávání grafických návrhů,
  • navrhování, vývoj, programování a udržování počítačových programů a aplikací,
  • testování počítačového produktu, systémů, či aplikací podle testovací dokumentace.

  Abys byl/a atraktivním kandiátem bude Tvojí výhodou pokud:

  • Budeš muset disponovat silným logickým a analytickým myšlením.
  • Nezbytným předpokladem je angličtina.
  • Důležitý je také celkový nadhled nad řešenou situací.

  Další kariérový růst:

  Vždy bude záležet na tom, jak se budeš snažit porozumět oblasti, ve které se bude pohybovat Tvůj nový zaměstnavatel a jak na sobě budeš dlouhodobě pracovat. Následně se Ti může začít otevírat cesta i k dalším pozicím jako například Infrastrukturní architekt, Manažer provozu IT systémů, Web designer senior, Team Leader, IT Architect, Test Leader, Performance tester, Security Tester, Team Leader, Solution Architect, Enterprise Architect apod.

   

  Vše ale bude záležet na oboru a společnosti, kterou si pro start svojí kariéry vybereš…

  V případě, že Tě praxe v oblasti IT zaujala, dej nám o sobě vědět prostřednictvím formuláře níže.

  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Udělujete tímto souhlas společnosti BE ON TOP s.r.o., se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 176/31, Liberec I - Staré Město 460 01, IČ: 043 88 062, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C 36233 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto Vaše osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • adresa trvalého bydliště
  • datum narození
  • dosažené vzdělání
  • pracovní zkušenosti
  • e-mailová adresa
  • telefonní kontakt
  • osobní zájmy
  • ostatní dovednosti
  • údaj o absolvovaných kurzech, školeních, seminářích
  • údaj o získaných certifikátech

  Shora uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 3 měsíců.

  Shora uvedené osobní údaje Správce zpracovává za účelem:

  • zpracování osobních údajů v rámci poskytování služeb kariérového poradenství a činnosti personální agentury.
  • zpracování osobních údajů za účelem zprostředkování zaměstnání.

  Vámi poskytnuté osobní údaje Správce poskytuje fyzické nebo právnické osobě (dále jen „příjemce“) v rámci činnosti Správce jakožto personální agentury za účelem zprostředkování zaměstnání pro Vás.

  Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

  Vezměte prosím na vědomí, že máte právo:

  • vzít tento souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje Správce: BE ON TOP s.r.o., se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 176/31, Liberec I - Staré Město 460 01 nebo e-mailu na: info@beontop.cz
  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k Vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů,
  • požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů,
  • právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto osobní údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil ve stanovených případech,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Tímto udělujete svůj svobodný souhlas s tím, aby Správce zpracovával Vaše osobní údaje způsobem shora uvedeným a v souladu s výše uvedenými informacemi.