Inženýr kvality

Inženýr kvality

Inženýr kvality působí v průmyslových podnicích. Standardně je zodpovědný za dodržování požadované kvality a kvantity vstupů a výstupů ve výrobě (dodavatelská vs. zákaznická). Inženýr kvality kontroluje dodržování pracovních postupů, technologické kázně, ISO norem, aj. Řeší zákaznické požadavky či případné reklamace nebo zadává požadavky na dodavatele či reklamuje dodávky od dodavatelů. Kontroluje dodržování systému řízení jakosti ve výrobě, provádí interní audit, školí pracovníky pro kontrolu kvality a vyhodnocuje zmetkovost produkce a snaží se o zlepšování procesů kvality ve výrobě. Inženýr kvality většinou komunikuje v cizím jazyce na denní bázi buď se zákazníkem nebo dodavatelem.

Co bys měl(a) mít/umět?

K práci na pozici inženýra kvality potřebuješ při nejmenším znát pojmy jako jsou FMEA, Six Sigma, PPAP, APQP, SPC, VDA, ISO, aj. Mimo jiné musíš být  ochotný jezdit na služebky k zákazníkům/dodavatelům. Bezpodmínečně musíš umět velmi dobře komunikovat, nejen v češtině, ale i v cizím jazyce (nejčastěji angličtině). Měl bys mít dobré organizační schopnosti, zaměření na detail, analytické myšlení a odolnost vůči stresu. Budeš-li se umět orientovat ve výkresové dokumentaci, bude to rozhodně ve Tvůj prospěch.

Pozice, kam se můžete posunout dál s praxí na této pozici?

 • Specialista péče o zákazníky (průmysl)
 • Projektový specialista

V případě, že tě tato pozice zaujala, dej nám o sobě vědět prostřednictvím formuláře níže.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělujete tímto souhlas společnosti BE ON TOP s.r.o., se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 176/31, Liberec I - Staré Město 460 01, IČ: 043 88 062, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C 36233 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa trvalého bydliště
 • datum narození
 • dosažené vzdělání
 • pracovní zkušenosti
 • e-mailová adresa
 • telefonní kontakt
 • osobní zájmy
 • ostatní dovednosti
 • údaj o absolvovaných kurzech, školeních, seminářích
 • údaj o získaných certifikátech

Shora uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 3 měsíců.

Shora uvedené osobní údaje Správce zpracovává za účelem:

 • zpracování osobních údajů v rámci poskytování služeb kariérového poradenství a činnosti personální agentury.
 • zpracování osobních údajů za účelem zprostředkování zaměstnání.

Vámi poskytnuté osobní údaje Správce poskytuje fyzické nebo právnické osobě (dále jen „příjemce“) v rámci činnosti Správce jakožto personální agentury za účelem zprostředkování zaměstnání pro Vás.

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo:

 • vzít tento souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje Správce: BE ON TOP s.r.o., se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 176/31, Liberec I - Staré Město 460 01 nebo e-mailu na: info@beontop.cz
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k Vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů,
 • požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů,
 • právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto osobní údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil ve stanovených případech,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tímto udělujete svůj svobodný souhlas s tím, aby Správce zpracovával Vaše osobní údaje způsobem shora uvedeným a v souladu s výše uvedenými informacemi.